รหัสทัวร์ BT11344

ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , เมืองเฟิ่งหวง - ภูเขาเจ็ดดาว (จางเจียเจี้ย) - เมืองฝูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย - จางเจียเจี้ย

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)สะพานสายรุ้งเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)ถนน 99 โค้งตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 2 ส.ค. 24พ. 7 ส.ค. 24
฿12,888
฿9,888
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 7 ส.ค. 24จ. 12 ส.ค. 24
฿12,888
฿10,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 16 ส.ค. 24พ. 21 ส.ค. 24
฿12,888
฿10,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 21 ส.ค. 24จ. 26 ส.ค. 24
฿12,888
฿10,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 30 ส.ค. 24พ. 4 ก.ย. 24
฿12,888
฿10,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย
วันที่ 2
เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง) - เมืองเฟิ่งหวง
วันที่ 3
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองฝูหรงเจิ้น
วันที่ 4
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - ภูเขาเจ็ดดาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 5
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านชา - ZHANGIAJIE ICE AND SNOW WORLD - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - ถนน 99 โค้ง - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 6
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1MELLOW HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
2NIANWO HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
3XIANGRONG HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
4MELLOW HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
5MELLOW HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ