ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวสวยทุกเมือง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย คุนหมิง จิวจ่ายโกว เราบริการทั้ง แบบจอยทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน เลือกโปรแกรมทัวร์จีนราคาถูกได้เลย

เส้นทาง : shagrila
ค้นพบ : 17 แพ็คเกจ
listing tour gallery
ทัวร์ไฟไหม้/ทัวร์ลดราคา
รหัสทัวร์ PT11019
จีน
TTN PLUS

ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน, (ไม่ลงร้าน) ,APR - JUN, บินเช้า กลับค่ำ

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
เลือกสายการบินSelect Airline logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองฉู่ฉง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง),
มิ.ย.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น฿23,888
฿20,888
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT10903
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
ลัคกี้ แอร์Lucky Air logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง,
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น฿22,990
฿19,990
listing tour gallery
ทัวร์ไฟไหม้/ทัวร์ลดราคา
รหัสทัวร์ PT10983
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

โรงแรม4
มื้ออาหาร12
ลัคกี้ แอร์Lucky Air logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองต้าหลี่, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณลี่เจียง, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), วัดหยวนทง (คุนหมิง),
มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น฿19,990
฿17,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11047
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, เมืองลี่เจียง, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง,
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น฿22,990
฿18,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11335
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองแชงกรีล่า, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณลี่เจียง, เมืองโบราณซู้เหอ (ลี่เจียง), ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), เมืองฉู่ฉง, เมืองคุนหมิง, วัดหยวนทง (คุนหมิง), ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿22,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11336
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน)

โรงแรม5
มื้ออาหาร14
ลัคกี้ แอร์Lucky Air logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองแชงกรีล่า, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองลี่เจียง, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), เมืองโบราณซู้เหอ (ลี่เจียง), วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), เมืองฉู่ฉง, วัดหยวนทง (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองโบราณลี่เจียง,
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / มี.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿22,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11339
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ)

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์China Eastern Airlines logo
ไฮไลท์เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองแชงกรีล่า, โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองคุนหมิง, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), เมืองต้าหลี่, POP MART, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, วัดหยวนทง (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
ต.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿23,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11341
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

โรงแรม4
มื้ออาหาร13
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์China Eastern Airlines logo
ไฮไลท์เมืองลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), เมืองคุนหมิง, เมืองโบราณต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, สวนน้ำตกคุนหมิง, เมืองต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
ก.ย. / ต.ค.
6 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿23,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11342
จีน
ZEGO TRAVEL

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

โรงแรม4
มื้ออาหาร13
คุณหมิงแอร์ไลน์Kunming Airlines logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), สวนน้ำตกคุนหมิง, นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง, เมืองลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), เมืองต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), วัดหยวนทง (คุนหมิง), ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง), ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง), เมืองแชงกรีล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่), เมืองโบราณต้าหลี่, POP MART, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿22,990
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT10987
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

โรงแรม4
มื้ออาหาร15
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, เมืองลี่เจียง, เมืองต้าหลี่, เมืองแชงกรีล่า, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เมืองโบราณต้าหลี่, โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), เมืองโบราณลี่เจียง, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), วัดหยวนทง (คุนหมิง), อาหารกวางตุ้ง, อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย, ถนนคนเดินจินปี้ลู่, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), IMPRESSION LIJIANG, หุบเขาน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง),
มิ.ย.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿25,900
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT10984
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

โรงแรม4
มื้ออาหาร12
แอร์เอเชียAir Asia logo
ไฮไลท์เมืองคุนหมิง, IMPRESSION LIJIANG, เมืองลี่เจียง, เมืองแชงกรีล่า, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย, เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), หุบเขาน้ำเงิน,
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
5 วัน 4 คืนเริ่มต้น
฿22,900
listing tour gallery
รหัสทัวร์ PT11194
จีน
Go Holiday

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

โรงแรม4
มื้ออาหาร14
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์China Eastern Airlines logo
ไฮไลท์เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่), โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, เมืองแชงกรีล่า, เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า, วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า), ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า), สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง), เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง), เมืองลี่เจียง, รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน, สวนน้ำตกคุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง), ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง), วัดหยวนทง (คุนหมิง), หุบเขาน้ำเงิน, เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง), สวนสาธารณะต้ากวน, สะพานแก้วลี่เจียง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย,
มิ.ย.
6 วัน 5 คืนเริ่มต้น
฿24,900
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ