เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ BT11229

ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้าย ขุนเขาและสายน้ำ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไทย ไลออนแอร์ (SL)

เส้นทาง : จีน , เมืองจี้โส่ว - จางเจียเจี้ย - เมืองจี้โส่ว - เมืองฉางซา - เมืองฉางซา

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

13 สถานที่ :ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นน้ำตกฝูหรงสะพานอ่ายจ้าย (จี๋โส่ว)เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นสะพานสายรุ้งเกาะส้ม
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
2 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่CHANGSHA BAILIAN OUTLET
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿31,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉางซา หวงหัว - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 2
แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
วันที่ 3
เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - น้ำตกฝูหรง - เมืองจี้โส่ว
วันที่ 4
สะพานอ่ายจ้าย (จี๋โส่ว) - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
วันที่ 5
เมืองจี้โส่ว - เมืองฉางซา - เกาะส้ม - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันที่ 6
เมืองฉางซา - CHANGSHA BAILIAN OUTLET - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1REZEN S HEYI ZHANGJIEJIE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ5
2REZEN S HEYI ZHANGJIEJIE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ5
3SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่าระดับ5
4SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL XIANGXI หรือเทียบเท่าระดับ5
5HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ