เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ BT11163

จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

เส้นทาง : จีน , เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เมืองอี้ชาง

7 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 5
Qingdao Airlines logo
ชิงเต่า แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :สนามบินซานเสีย เมืองหยีชังบ้านเกิดชวีหยวน (หูเป่ย์)ถนนคนเดินเมืองอี้ชางตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นสะพานสายรุ้งเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)สนามบินซานเสีย เมืองหยีชัง
2 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงสะพานกระจก (หมู่บ้านหวงหลิง,หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 26 ส.ค. 24อา. 1 ก.ย. 24
฿16,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินซานเสีย เมืองหยีชัง - เมืองอี้ชาง
วันที่ 2
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - บ้านเกิดชวีหยวน (หูเป่ย์) - ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง
วันที่ 3
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย) - เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
วันที่ 4
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
วันที่ 5
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)
วันที่ 6
สะพานกระจก (หมู่บ้านหวงหลิง,หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว)
วันที่ 7
สนามบินซานเสีย เมืองหยีชัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HUIHAO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
2HUIHAO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
3CHAXITAI NTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า5
4GOUBIN HOTEL หรือเทียบเท่า4
5ZHENMIAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
6YICHANG XIA ZHOU BINGUA HOTEL หรือเทียบเท่า4
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ