สะพานมังกรไฟ

สะพานมังกรไฟ

สะพานมือยักษ์/ทอง

สะพานมือยักษ์/ทอง

วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

รหัสทัวร์ BT11066

ซุปตาร์...ชุปปี้ดู ดานัง 4 วัน 3 คืน (ไม่นอนบานาฮิลล์) APR-OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น

เส้นทาง : เวียดนาม , เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - เวียดนามกลาง

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :สะพานมังกรไฟสะพานมือยักษ์/ทองจัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill)สวนสนุก The Fantasy Parkบานา ฮิลส์สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURหมู่บ้านกั๊มทานศาลกวนอูเวียดนามวัดลินอึ๋ง (ดานัง)สวนมหัศจรรย์สวนเอเปค
1 กิจกรรม :ล่องเรือกระด้ง
2 ช้อปปิ้ง :ตลาดฮาน (ดานัง)ร้านเยื่อไผ่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 10 ส.ค. 24อ. 13 ส.ค. 24
฿14,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 17 ส.ค. 24อ. 20 ส.ค. 24
฿12,888
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 31 ส.ค. 24อ. 3 ก.ย. 24
฿11,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินดานัง - สะพานมังกรไฟ
วันที่ 2
บานา ฮิลส์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานมือยักษ์/ทอง - จัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill) - สวนสนุก The Fantasy Park - ช้อปปิ้งร้านโอท๊อป
วันที่ 3
วัดลินอึ๋ง (ดานัง) - Marina Café - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - ศาลกวนอูเวียดนาม - วัดฟุกเกี๋ยน
วันที่ 4
ร้านเยื่อไผ่ - สวนมหัศจรรย์ - สวนเอเปค - ตลาดฮาน (ดานัง) - สนามบินดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Roliva Hotel,yes hotel หรือเทียบเท่า4
2Roliva Hotel,Yes Hotel หรือเทียบเท่า4
3Roliva Hotel,Yes Hotel หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ