ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน

ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน

คุมะมง สแควร์

คุมะมง สแควร์

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ

ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ

รหัสทัวร์ BT10568

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D 3N มิถุนายน – กันยายน 2567 -- ซุปตาร์คุมะมง....ลงใจ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองฟุกุโอกะ - เมืองเบปปุ - จังหวัดคุมาโมโตะ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ปราสาทคุมาโมโตะทุ่งหญ้าคุซะเซนริบ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลทะเลสาบคินรินวัดนันโชอินกันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
2 ช้อปปิ้ง :ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอนคุมะมง สแควร์
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿30,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿30,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฟูกูโอกะ - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน - คุมะมง สแควร์ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโชอิน - ฟุกุโอกะ เบย์ พลาซ่า - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ - มิตซุยชอปปิ้งปาร์ค ฟุกุโอกะ
วันที่ 4
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติฟูกูโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL KANNAWA, BEPPU หรือเทียบเท่า 3
3FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า3
4FUKUOKA TOEI HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ