ปามุคคาเล (Pamukkale) #ปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี - Besttourholiday

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ :11/07543

เบอร์

02-174-2225
02-174-2226

ปามุคคาเล (Pamukkale) #ปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี

มิถุนายน 20, 2022 | by Besttourholiday

ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นนํ้าตก มีสี ขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนํ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นํ้าแร่มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซียสประชาชน จึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่มเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง และหลายๆโรคในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนมีสรรพคุณสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้าง #เมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ